สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
#2 สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

คุณต้องการที่จะได้รับเงินเพื่อสร้างสิ่งที่ผู้คนใช้ทุกวันหรือไม่?

คนงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรมทำงานเกี่ยวกับอาคารและโครงสร้างอื่นๆ ซึ่งรวมถึงทางหลวง สะพาน บ้าน และอาคาร คุณอาจสร้างการออกแบบหรือแผนสำหรับโครงสร้างใหม่ หรือคุณอาจใช้แผนเพื่อสร้างหรือจัดการผู้ปฏิบัติงานในโครงการ

คนงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรมบางคนทำอาชีพค้าขาย เช่น ช่างไม้ ทาสี หรือประปา ตัวอย่างเช่น คุณอาจทำงานไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับพื้นที่สำนักงานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ หรือคุณอาจทำงานเป็นช่างจัดสวนและดูแลดอกไม้และต้นไม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่

สถาปัตยกรรม

ศิลปะและศาสตร์แห่งการออกแบบและจัดการการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างอื่นๆ โดยเฉพาะหากมีการจัดสัดส่วนและตกแต่งอย่างดี

การก่อสร้าง

ขั้นตอนการก่อสร้าง เช่น กำลังดำเนินการก่อสร้างสะพานใหม่

 • เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

หากคุณใฝ่ฝันที่จะออกแบบ วางแผน จัดการ สร้างหรือบำรุงรักษาโครงสร้างที่เราอาศัยอยู่ ทำงาน และเล่น อาชีพสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างเหมาะสำหรับคุณ

กลุ่มอาชีพนี้แบ่งออกเป็นสามเส้นทางอาชีพ:

 • การก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง
 • การออกแบบและเขียนแบบการก่อสร้าง สถาปนิก
 • การบำรุงรักษาและการดำเนินงาน ช่างซ่อมบำรุง/ช่างอาคาร

เส้นทางอาชีพ

นักศึกษาสายอาชีพในสาขาสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่สอนพวกเขาให้เป็นงาน สำหรับเกฑ์ในการศึกษาหลังมัธยมศึกษาต้นและการเข้าเรียนระดับปวช.3ปีที่หลากหลายโรงเรียนและสาขา ตั้งแต่การฝึกงานและปวส.2ปี ไปจนถึงหลักสูตรวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษา4ปี

ชั้นเรียนสายอาชีพ ในคลัสเตอร์นี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับอาชีพที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่:

 • ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรมและโยธาหรือวิศวกร
 • นักออกแบบสิ่งแวดล้อม
 • ช่างไม้ที่อยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรม
 • คนงานก่อสร้าง
 • ตัวจัดการการกำหนดค่าระบบ
 • วิศวกรออกแบบไฟฟ้า
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างเทคนิคระบบประอากาศ(ช่างแอร์)
 • ช่างซ่อมบำรุง
 • ช่างโลหะแผ่น
 • ช่างเชื่อม

หมายเหตุ: โรงเรียนและเขตการศึกษาแต่ละแห่งมีตัวเลือก CTE ที่แตกต่างกัน ไม่ใช่ทุกเขตที่มีชั้นเรียนในทุกคลัสเตอร์ และทุกเขตก็ไม่มี CTE เครดิตคู่และตัวเลือกการจัดตำแหน่งขั้นสูง

องค์กรนักศึกษาอาชีพและเทคนิค


องค์กรนักศึกษาด้านอาชีพและวิชาการเป็นมากกว่าชมรม พวกเขาให้โอกาสสำหรับการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ และสำหรับการประยุกต์ใช้อาชีพ ความเป็นผู้นำ และทักษะส่วนบุคคลในสภาพแวดล้อมจริง ผู้เข้าร่วมพัฒนาทักษะโดยการพัฒนาโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

องค์กรนักศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ได้แก่


เป็นความจริงที่คนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อยหนึ่งปีมีรายได้มากกว่า150,000บาทต่อปี ดังนั้น หากคุณใช้เวลาแม้แต่หนึ่งปีในวิทยาลัย3หรือ5ปี ในหลักสูตรประกาศนียบัตรที่โรงเรียนเทคนิคใบประกาศวิชาชีพชั้นสูง หรือในการฝึกงานหลังจากที่คุณจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย คุณก็จะมีโอกาสได้รับค่าแรงที่สูงขึ้นไปตลอดชีวิต ด้วยการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย คุณจะพร้อมมากขึ้นที่จะประสบความสำเร็จในโลกแห่งการทำงาน

หลังจากเรียน สายอาชีพ ปวช. ในสาขาสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างแล้ว คุณสามารถติดตามโอกาสต่างๆ มากมาย เช่น:

 • การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • หลักสูตรปวส.วิทยาลัย2ปีในการจัดการการก่อสร้าง การร่างและการออกแบบสถาปัตยกรรม
 • หลักสูตรวิทยาลัย4ปีในด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

แหล่งข้อมูลนักศึกษา


ใบประกาศวิชาชีพ ปวช,ปวส มหาวิทยาลัยระดับสูง

อันดับ1. เทคโนยีนครปฐม

logo NTC 1
เทคโนโลยีนครปฐมโรงเรียนช่างกลแห่งนครปฐม

เว็บไซต์ : https://www.technonp.ac.th/

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาการก่อสร้าง
 • สาขางานสถาปัตยกรรมปวช
 • สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมสาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีอาจารย์อภินันท์ เหงี่ยมสง่า เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อำนวยการ ในการก่อตั้งเพื่อหวังที่จะพัฒนากิจการของวิทยาลัยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง และพัฒนาทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพหลากหลาย เริ่มดำเนินกิจการของวิทยาลัยตั้งแต่ก่อตั้งโดยใช้อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นต่อมาได้พัฒนาเพิ่มเติมดังนี้

ครั้งที่ ๑ ลงทุนสร้างตึกคอนกรีต ๔ ชั้น ๒๔ ห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๒๗
ครั้งที่ ๒ ลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติมพร้อมกับสร้างอาคารคอนกรีต ๔ ชั้น ๓ หลัง รวม ๖๐ ห้องเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๐

การดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานสมบูรณ์ถือว่าเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของจังหวัดนครปฐมในการดำเนินงานวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากบรรดาผู้ปกครอง และลูกศิษย์ จึงได้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้นทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเริ่มต้นเปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี การตลาด และขออนุญาตเพิ่มเติมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเปิดสอนสาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคสถาปัตยกรรม และขอเพิ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐมมีครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่รวมกันประมาณ ๔๐ คน เพื่อคอยดูแลอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษ

2.โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต

ก่อสร้างดุสิท
ก่อสรา้งดุสิต

เว็บไซต์ : http://www.technicdusit.ac.th/

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี  – สาขาวิชาสำรวจ – สาขาวิชาโยธา – สาขาวิชาช่างก่อสร้าง – สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  – สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี  – สาขาวิชาสำรวจ  – สาขาวิชาโยธา – สาขาวิชาการก่อสร้าง  – สาขาวิชาสถาปัตยกรรม – สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)  – สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

3. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เว็บไซต์ : http://www.lbtech.ac.th/

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระยะเวลาในการศึกษา ๓ ปีการศึกษา

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

 • เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานช่างไม้
 • งานช่างปูนคอนกรีต
 • คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
 • งานเขียนแบบ
 • ก่อสร้าง
 • งานสีและเคลือบฝัง
 • งานประมาณราคาก่อสร้าง
 • งานท่อและสุขภัณฑ์
 • งานก่อสร้างอาคาร
 • เทคโนโลยีคอนกรีต
 • งานอลูมิเนียมอาคาร
 • การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
 • และการออกแบบกายภาพด้านต่างๆ เช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน และการปรุงแต่งสภาพแวดล้อม เป็นต้น

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปีการศึกษา


สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง 

 • เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ วิเคราะห์ระบบอาคาร
 • ระบบอุปกรณ์ และส่วนประกอบของอาคาร
 • เขียนแบบ
 • ออกแบบและกําหนดรายการ
 • เลือกวัสดุและเทคนิควิธีการตามลักษณะของงานก่อสร้าง
 • วางแผนดําเนินการ จัดเตรียม ประกอบและติดตั้ง ตามข้อกําหนด
 • จัดการงานก่อสร้างที่สอดคล้องเจตนารมณ์ของกฎหมาย
 • ตรวจงานก่อสร้าง
 • งานช่างไม้
 • งานช่างปูนคอนกรีต
 • งานเขียนแบบ ก่อสร้าง
 • งานสีและเคลือบฝัง
 • งานประมาณราคาก่อสร้าง
 • งานท่อและสุขภัณฑ์
 • งานก่อสร้างอาคาร
 • เทคโนโลยีคอนกรีต
 • งานอลูมิเนียมอาคาร
 • การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง และการออกแบบกายภาพด้านต่างๆ เช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน และการปรุงแต่งสภาพแวดล้อม เป็นต้น

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระยะเวลาในการศึกษา ๓ ปีการศึกษา


สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 • เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบเขียนแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง  ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 
 • เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • งานหุ่นจำลองอาคาร
 • งานออกแบบตกแต่งภายในอาคาร
 • งานจัดสวน

ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ 

 • สามารถประกอบอาชีพ ทำงานราชการ 
 • รัฐวิสาหกิจ
 • ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
 • ผู้ช่วยสถาปนิก
 • นายช่างเทคนิค
 • ผู้ควบคุมงานสถาปัตยกรรม
 • ทำงานประกอบอาชีพอิสระ
 • ทำงานด้านสถาปัตยกรรม ทั้งในและต่างประเทศ และสามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ  และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ๑. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า

            ๒. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน

            ๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร

            ๔. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน

            ๕. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน