ต่อเติมบ้านใหม่

การต่อเติมบ้านใหม่ให้ได้ดั่งที่ใจต้องการนั้น เจ้าของบ้านย่อมต้องมีความรู้ในเรื่องบ้านบ้างไม่มากก็น้อย หรืออย่างน้อยที่สุดควรต้องมีการสื่อสารที่ดีกับบริษัทรับสร้างบ้าน ทั้งนี้เพราะการสื่อสารความต้องการให้ได้บ้านในสไตล์ที่ตนเองต้องการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ๆ หากบกพร่องในเรื่องการสื่อสารหรือบริษัทรับสร้างบ้าน ต่อเติมบ้านใหม่ไม่มีทักษะแปลความต้องการของเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง การต่อเติมบ้านใหม่ให้ได้ตามความต้องการของเจ้าของบ้านย่อมเกิดขึ้นได้ยาก ทำให้ได้บ้านใหม่ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่ถูกใจผู้อยู่อาศัย จนอาจเกิดปัญหาใหญ่โตลามไปจนถึงการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน ต่อเติมบ้านใหม่อีกครั้ง เป็นต้น

ต่อเติมบ้านใหม่

ข้อควรคำนึงถึง ก่อนที่คุณจะทำการต่อเติมบ้านใหม่

ข้อควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้านควรนึกถึงไว้เสมอก่อนที่จะคิดต่อเติมบ้านหลังใด เพราะการต่อเติมบ้านเปรียบเสมือนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ รูปทรงของบ้าน แม้ว่าจะเป็นการต่อเติมบ้านเพียงบางส่วนหรือบางบริเวณก็ตาม แต่ทั้งนี้รูปแบบบ้านทั้งหลังย่อมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการต่อเติมบ้านจึงควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.การต่อเติมบ้าน

จะเปลี่ยนแปลงรูปทรงบ้านไปเพียงใด มีความเหมาะสมกับรูปทรงบ้านแบบเดิมอย่างไร หรือไม่ ทั้งนี้อย่างที่บอกมาแล้วว่าการต่อเติมบ้านเปรียบเสมือนการปรับเปลี่ยนบ้านทั้งหลัง แม้จะได้ต่อเติมเฉพาะจุด บางบริเวณหรือบางส่วนก็ตาม แต่เมื่อโดยรวมการต่อเติมบ้านทำให้รูปทรงของบ้านทั้งหลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการต่อเติมบ้านให้ได้ประสิทธิภาพ เจ้าของบ้านต้องคำนึงถึงรูปทรงหรือสไตล์การต่อเติมแบบใหม่ให้เข้ากับลักษณะของตัวบ้านแบบเดิมด้วย เพื่อให้การต่อเติมบ้านใหม่ประยุกต์ได้เหมาะสมที่สุดกับบ้านรูปแบบเดิม

2.การปรับประยุกต์ใช้พื้นที่ใช้สอยในการต่อเติมบ้านมีความเหมาะสมเพียงใด

เนื่องจากการต่อเติมบ้านเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องการเพราะอาจจะต้องการเพิ่มบริเวณพื้นที่ของตัวบ้าน หรือการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของบ้านแม้จะไม่เพิ่มขนาดของพื้นที่ก็ตาม ซึ่งการเพิ่มขนาดของพื้นที่หรือการเพิ่มพื้นที่การใช้สอยโดยยังคงขนาดของพื้นที่เดิมนั้น ต้องสอดคล้องกับรูปแบบบ้านและไม่เบียดบังพื้นที่ใช้สอยเดิม การคำนวณพื้นที่ก่อนการต่อเติมบ้านเพื่อให้มีความเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

3.การเลือกบริษัทรับต่อเติมบ้านใหม่ที่มีประสบการณ์

เพราะการต่อเติมบ้านใหม่มีความยุ่งยากและรายละเอียดที่มากมายไม่ต่างจากการสร้างบ้านใหม่ ซึ่งในบางครั้งการต่อเติมบ้านใหม่มีความยากกว่าการสร้างบ้านใหม่ทั้งหลัง เพราะต้องคำนึงถึงพื้นที่การใช้สอย รูปแบบ ดีไซน์ที่ลงตัวผสมผสานกันได้ดีระหว่างบ้านรูปแบบเดิมและการต่อเติมบ้านใหม่ ดังนั้นการเลือกบริษัทรับต่อเติมบ้านใหม่ที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วไปจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งด้วย

ก่อนต่อเติมบ้านใหม่ทุกครั้งเจ้าของบ้านควรคำนึงถึง 3 สิ่งที่กล่าวมาเบื้องต้น เพื่อให้บ้านที่ต่อเติมและบ้านรูปทรงเดิมสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังสามารถใช้สอยพื้นที่ที่เพิ่มเติมออกมาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้ดีที่สุดด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น